Goran Hammer

Göran Hammer
Författare
Göran Hammer
Go to content
Om mig
Jag heter Göran Hammer och är 70 år. Jag bor i Torshälla och är uppfödd i arbetarstadsdelen Fröslunda i Eskilstuna. Min bakgrund kan sökas i tidig föreningsverksamhet och facklig politisk verksamhet inom Handelsanställdas förbund, LO och Socialdemokraterna. Från slutet av 1980-talet fram till 1998 var jag anställd som facklig forskningssekreterare på LO-distriktet i Sörmland samt inom arbetslivsforskningsprogrammet ALFOFAK (ArbetsLivsFOrskning som bygger på fackliga Kunskapsbehov) med bas i Uppsala universitet och med forskarnärverk på de dåvarande regionala högskolorna i det som tidigare var Uppsala högskoleregion. Utöver ett stort antal konferens- och forskningscirkelrapporter samt akademiska uppsatser så vill jag framhålla följande böcker och uppsatser. Hammer och Holmstrand (red): Arbetarrörelsen och demokratin, ALFOFAK-rapport nr 4 International tryck, Uppsala 1995. Hammer Göran, Profilutveckling på Västerås folkhögskola – Arbetsliv och samhälle, Folkhögskollärarprogrammet Linköpings universitet, vårterminen 00, Examensarbete 5 poäng. Hammer Göran & Virta Arto, Gör arbetarhistorien synlig! Arbetarhistoria som Redskap, Medel och Metod, Publit 2020. Hammer Göran, Det unika Eskilstuna ur ett arbetarhistoriskt perspektiv - Samhällsanalys genom demokratiska kunskapsprocesser, Publit 2021. Under en tid innan min folkhögskollärarutbildning på Linköpings universitet var jag ordförande i Torshälla Socialdemokratiska förening och efter utbildningen anställd under en period som SO-lärare i grundskolan utifrån min examen som folkhögskollärare. Under 00-talet var jag under ett antal år ordförande i GAIA Socialdemokratiska förening – Idéförening för hållbar utveckling. Sedan 2011 har jag varit verksam som anställd verksamhetsledare och senare som ordförande i olika föreningar som arbetat med arbetarhistoria.

Denna bok tar dig med till arbetets värld och våra olika arbetsvillkor. Frågor om inflytande över arbetsmiljö och arbetstid behandlas liksom förhållandet till arbetskamrater och arbetsledning. Vi belyser olika arbetsförhållanden i ett historiskt perspektiv. Utifrån det vardagliga samtalet vill vi inspirera människor att förhålla sig aktivt och kritiskt till sin arbetarhistoria.
Gör arbetarhistorien synlig!
Arbetarhistoria som redskap, medel och metod

Det unika Eskilstuna ur ett arbetarhistoriskt perspektiv:
Samhällsanalys genom demokratiska kunskapsprocesser
Föreningen Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna, AAE vill med boken Det unika Eskilstuna - Ur ett arbetarhistoriskt perspektiv med underrubriken Samhällsanalys genom Demokratiska kunskapsprocesser, ta tillvara den speciella gräv där du står-tradition som skapades inom Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna, FAiE från 2013 till 2019. FAiE grundades av FAS-3 deltagare som blev medlemmar i föreningen. Verksamhetsledare blev Göran Hammer med facklig bakgrund i Handelsanställdas förbund och delaktig i fack-forskarsamarbetet under 1980- och 1990-talen. FAiE bedrev deltagarbaserad verksamhet med filosofin att forska tillsammans med dem det berör utifrån deras upplevda problem i arbetlivet. Erfarenheterna tas till vara i boken tillsammans med nya kunskaper och erfarenheter, samtidigt som AAE ställer frågan "Vad innebär produktionsförhållandenas utveckling över tid för arbetarrörelsen, demokratin och en hållbar samhällsutveckling?" I boken beskrivs hur Eskilstunas regionala specialisering inom verkstadsindustriell produktion föddes och utvecklades genom de fyra industriella revolutionerna till digitaliseringen i den fjärde. Den stora historien kombineras med den lilla historien i skildringen av, arbets- och livsvillkor, makt-, ägande- och omvärldsförhållanden.

Västra Aros vid Sagåns mynning:
En strimma ljus i det stora mörkrets tid
I boken som börjar år 597 e.v.t. blir Västra Aros bärare av idén  om kunskapens- och ljusets vägval genom insiktsfulla ledare  som kung Ingvar och därefter hans son Anund, som vid  kung Ingvars våldsamma död i slaget vid Ösel, utses till  Svea Rikes kung. Kungsbyn och Kungsgården i Hara  (nuvarande Kungsåra) mellan dagens Västerås och Enköping, blir  till ett centrum av en dramatisk händelseutveckling. En  händelseutveckling från klimatkatastrof, krig och svält till  utveckling, fred och välstånd. Historien sträcker sig långt ut  mot nuvarande Estland, Danmark och Norge. En annorlunda  historieskrivning med paralleller till vår egen tid.  Budskapet i berättelsen är att skapa en historia mellan den tidiga  och långa medeltiden vid Västroms fall, klimatkatastrofen på 500- talet och den så dominanta historiska epok som går under namnet  Vikingatiden. Att våga ge plats för en annorlunda historia.  Skillnaden mellan dåtiden landhöjning i förhållande till dagens är  också en del av problematiken. Vid 600-talet e.v.t. var havsnivån  nämligen 7 meter högre. I Berättelsen smalnade havsviken av i en  bredare å som gick förbi Skeppshusa och fram till det som då var  en betydelsefull hamn med Kungsbryggan vid Kungsbyn i Hara och  Kungsgården vid Gottsta. Här utspelar sig en stor del av boken.  Norr om den havsvik, som senare kom att kallas för Mälaren,  fanns Västra Aros väster om Sagåns mynning som del av Svea rike  där den andra delen var Östra Aros öster om Sagåns mynning.

Back to content